MyLease logo png

Leasing

Na czym polega leasing?

Nazwa leasing pochodzi od angielskiego, gdzie lease co oznacza wynajmować lub dzierżawić. W Polsce potocznie, ale także prawnie rozróżnia się leasing od wynajmu długoterminowego (inaczej niż w prawie anglosaskim). Czy jest zatem leasing? Jest to umowa stosunków cywilnoprawnych, w ramach której finansujący, zwany leasingodawcą przekazuje drugiej stronie korzystającej tzw. Leasingobiorcy prawo do korzystania określonej rzeczy (pojazdu lub rzeczy nieruchomej), w czasie określonym warunkami umowy oraz za określoną cenę. Na wartość umowy składają się ustalone w harmonogramie kontraktu, opłata wstępna, raty miesięczne oraz wykup przedmiotu leasingu.

Zalety leasingu i podatki

Zakup nowego pojazdu lub innego przedmiotu to zazwyczaj spory wydatek dla przedsiębiorstwa, natomiast wybór oferty leasingowej pozwala na niewielkie zaangażowanie własnego kapitału. Dzięki temu unikamy ryzyka związanego z utratą płynności finansowej firmy. Rozkładamy wartość auta w czasie, jednocześnie korzystając z tarczy podatkowej. Korzystający z każdej raty leasingowej, począwszy od czynszu inicjalnego, odliczyć może podatek dochodowy oraz VAT w przysługującej wielkości.

Większość przedsiębiorców użytkuje pojazdu w sposób mieszany, korzystając z niego w firmie oraz prywatnie. Wtedy przysługuje odliczenie 50% VAT oraz 75% wysokości podatku dochodowego.

W przypadku wykorzystania przedmiotu leasingowanego wyłączni do celów prowadzenia działalności odliczamy 100% podatku. Taki pojazd należy zgłosić w urzędzie skarbowym oraz ewidencjonować przebieg kilometrów.

Rodzaje umów leasingowych

Wyróżniamy dwa główne rodzaje leasingu. Wariantem najbardziej popularnych jest leasing operacyjny. Ta forma finansowania pozwala odliczyć raty leasingowe od kosztu uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Amortyzacja przedmiotu leasingu leży po stronie finansującego. Z reguły czas trwania umowy leasingu operacyjnego jest krótszy niż normatywne cykl eksploatacji przedmiotu umowy, a także krótszy niż standardowy okres amortyzacji.

Drugi wariant umowy to tzw. leasing finansowy, zwany także kapitałowym. W tym wypadku kwestie podatkowe uregulowane są podobnie jak w przypadku kredytu. Przedmiot kontaktu stanowi własność finansującego, ale nie podlega u niego amortyzacji. Leasingobiorca zaś użytkuje przedmiot za cenę rat miesięcznych. Po okresie podstawowym umowy następuje przewłaszczenie, na warunkach wcześniej ustalonych. Korzystający opłaca miesięczne noty obciążeniowe, gdzie tylko część odsetka stanowi koszt uzyskania przychodu. Istotny jest natomiast fakt, że podatek VAT opłacany jest jednorazowo z góry całości za cały okres umowy.

Znane także jest pojęcie leasingu zwrotnego, który następuje, gdy firma oddaje własny środek trwały firmie leasingowej, która go kupuje i oddaje w użytkowanie sprzedającemu. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje zastrzyk gotówki i spłaca raty leasingowe zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Czym się kierować przy wyborze oferty leasingowej?

Dzięki nowoczesnym narzędziom, zanim podejmiemy decyzje o wyborze pojazdu, możemy zweryfikować dostępność modeli w naszym budżecie. Wystarczy w kalkulatorze leasingowym określić wartość opłaty wstępnej, okresu umowy i wartości wykupu, aby poznać ratę miesięczną. Można także jako priorytet ustalić wartość miesięcznego zobowiązania i dzięki porównywarce leasingowej samochodów, przekonać się, na jaki model nas stać, jakie marki znajdują się w obecnie preferowanej miesięcznej racie.

Obowiązujące procedury oraz podpisanie umowy leasingowej

W większości przypadków korzystamy z tzw. procedury uproszczonej, co oznacza, że przedsiębiorca oświadcza o poziomu przychodów swojej firmy oraz przedstawia dowód tożsamości właściciela lub reprezentanta firmy. W przypadku działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych i jawnych także małżonek właściciela lub wspólnika musi wyrazić zgodę na zaciągniecie zobowiązania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

Finansujący zweryfikuje naszą wiarygodność, korzystając z baz kredytowych takich jak: BIK, BIG, KRD. Warto zatem regulować rachunki na czas, powoduje to zwiększenie tzw. punktacji scoringowej, czyli naszej oceny zdolności kredytowej przez banki i ułatwi uzyskanie zgody na finansowanie, a także możliwość wniesienie mniejszej opłaty wstępnej.

Okres trwania umowy leasingu i jej zakończenie

Umowa leasingowa powinna trwać minimum 24 miesiące, może zakończyć się nawet po 84 miesiącach. Opłata wstępna natomiast zawiera się pomiędzy 0 a 45% wartości przedmiotu leasingu. Wartości wykupu po okresie umownego użytkowania samochodu także są różne i zależne od okresu umowy oraz stawce amortyzacji, dlatego najkrótsza umowa dwuletnia posiada wartość wykupu minimalnie 19%. Jednocześnie w zależności od okresu, a także przedmiotu leasingu, poziom wykupu może nawet przewyższać 50% jego wartości zakupu.

Po zakończeniu umowy następuje wykup. Użytkujący ma zawsze prawo pierwokupu, nie zawsze jednak musi go dokonywać. Zwykle jednak wartość ta jest znacznie niższa niż wartość rynkowa rzeczy leasingowanej.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Przedmiot umowy leasingowej musi obowiązkowo być ubezpieczony zgodnie z warunkami AC i OC, zazwyczaj także NW.

Korzystający może ubezpieczyć przedmiot na własną rękę lub wybrać ofertę koordynowaną przez leasingodawcę. Polisa nie musi być opłacana jednorazowo. Przodujące firmy leasingowe pozwalają na rozłożenie składki ubezpieczeniowej w ratach leasingowych w ciągu pierwszego roku. Istnieją także polisy wieloletnie, które można rozłożyć na raty miesięcznej w całym okresie umowy, co zazwyczaj ma miejsce lub także możliwe jest opłacenie składki z góry za cały okres, na co decydują się firmy, które chcą odpisać cały koszt od podatku z góry.

Dowiedz się więcej
o naszej firmie

Pamiętaj, że podczas konsultacji, możesz zadać nam dowolne pytanie - nasz specjalista pomoże przy wyborze samochodu oraz dopasowaniu najlepszego finansowania oraz szczegółowo wyjaśni cały proces.

Tło z biurem MyLease
Zdjęcie komputera z kalkulatorami

Dowiedz się więcej na temat opcji finansowania

Leasing jest aktualnie najpopularniejszą metodą finansowania samochodów przez firmy oraz osoby fizyczne.

Jest to nowoczesna forma użytkowania pojazdu przez wskazany w umowie okres przy określonym limicie kilometrów.

Jest to nowoczesna forma użytkowania pojazdu przez wskazany w umowie okres przy określonym limicie kilometrów.

Jest udzielana przez firmy leasingowe i jest przeznaczona tylko na sfinansowanie środków trwałych.

Sprawdź nasze inne marki oraz segmenty

Logo segmentu Suzuki
Zdjęcie samochodu z segmentu Suzuki

Suzuki

Logo segmentu Peugeot
Zdjęcie samochodu z segmentu Peugeot

Peugeot

Logo segmentu BMW
Zdjęcie samochodu z segmentu BMW

BMW

Logo segmentu Volkswagen
Zdjęcie samochodu z segmentu Volkswagen

Volkswagen

Logo segmentu Mazda
Zdjęcie samochodu z segmentu Mazda

Mazda

Logo segmentu Opel
Zdjęcie samochodu z segmentu Opel

Opel

Logo segmentu Hyundai
Zdjęcie samochodu z segmentu Hyundai

Hyundai

Logo segmentu Skoda
Zdjęcie samochodu z segmentu Skoda

Skoda

Logo segmentu Renault
Zdjęcie samochodu z segmentu Renault

Renault