MyLease logo png

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania danych w MK SP. z o.o. o numerze NIP 556 276 74 13,  AB Brok Sp. z o.o. o numerze NIP 556 279 01 97 , My Rent A CAR o numerze NIP 954 282 82 20 (zwanej również : Mylease.pl).

MK SP. z o.o. o numerze NIP 556 276 74 13,  AB Brok Sp. z o.o. o numerze NIP 556 279 01 97 , My Rent A CAR o numerze NIP 954 282 82 20  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz w celach statystycznych.

Wszelkie gromadzone dane przez MK SP. z o.o. o numerze NIP 556 276 74 13,  AB Brok Sp. z o.o. o numerze NIP 556 279 01 97 , My Rent A CAR o numerze NIP 954 282 82 20 zbierane są w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania

– do sprawnego zarządzania serwisem oraz dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez Mylease  Gromadzone dane wykorzystywane są tylko przez osoby do tego uprawnione.

Strona www.mylease.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.mylease.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu oraz umieszczone na stronie www.mylease.pl

MK SP. z o.o. o numerze NIP 556 276 74 13,  AB Brok Sp. z o.o. o numerze NIP 556 279 01 97 , My Rent A CAR o numerze NIP 954 282 82 20  jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.